rinaRina van Rooij

Ik ben mijn arbeidzame leven begonnen in de muziek (uitvoerend muzikant) en na enkele jaren serieus aan het werk gegaan. Na een opleiding aan de Sociale Academie heb ik Bedrijfskunde gestudeerd. Aanvankelijk gestart in de zorgsector maar al snel terecht gekomen in de wereld van de sociale volkshuisvesting. Gewerkt bij een woningcorporatie in Amsterdam en later in Purmerend heb ik in diverse leidinggevende functies veel mijn idealen kunnen verwezenlijken. Ik werk graag met passie en ambitie. Door mijn achtergrond ( ik kom uit een arbeidersgezin waar we het niet breed hadden) ben ik altijd zeer betrokken gebleven met de doelgroep van de woningcorporatie.

Ik ben zeer  maatschappelijk betrokken. Dat neem ik niet alleen mee in mijn werk, maar ook daarnaast. Diverse bestuursfuncties zijn daarvan het gevolg. Zo ben ik b.v. al heel lang bestuurslid bij de Voedselbank in mijn woonplaats Purmerend, maar ook voorzitter van het Purmerends Museum. Naast mijn werk en bestuurlijke functies ben ik binnen de PvdA politiek actief. In het verleden heb ik in de gemeenteraad gezeten en sinds 2012 ben ik lid van Provinciale Staten van Noord-Holland.
Bij Wooncompagnie heb ik meegeholpen het Thuishuisproject van de grond te krijgen en Ik vind het fantastisch dat ik  mij nu (2016)  kan inzetten voor Thuis in Welzijn dat een prachtig leef- en woonconcept biedt voor ouderen.   
Rina is vanaf 2016 betrokken bij Thuis in Welzijn, als bestuurslid.