Conny Bouwer, verpleegkundige (HBO-V), sinds 1997 een eigen bureau voor projectmanagement in de zorg. Als adviseur betrokken bij de bijna thuis-huizen in Spijkenisse en Vlaardingen. In de functie van projectleider de bijna-thuis-huizen De Patio in Dordrecht en de Waterlelie in Spijkenisse opgezet. Was onder meer verantwoordelijk voor de fondsenwerving en de organisatie van de zorg.  

Werkt als onafhankelijk coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ). Kerntaak is het verbindingen maken tussen de verschillende zorgplekken en voorzieningen en het afstemmen van het aanbod op de palliatieve vraag van de cliënt en de mantelzorg.  Dit gebeurt door coördinatie, verbinding, deskundigheidsbevordering, publieksvoorlichting, signalering en innovatie.  Daarnaast als projectleider Ketenzorg Dementie op de Zuid-Hollandse Eilanden(ZHE) samenwerking met betrokkenen de Ketenzorg Dementie opgezet. Met als doel om vanuit de vraag van de cliënt en de mantelzorg de ketenzorg verder te ontwikkelen, het casemanagement breed toegankelijk te maken, deskundigheid van zorgverleners te bevorderen,  educatie aan mantelzorgers en vrijwilligers te verzorgen.
Beide zorgketens zijn samenwerkingsverbanden van onder meer  vrijwilligers - en  welzijnsorganisaties, regionale zorgaanbieders en zorgverleners en gemeenten.

De visie ‘professionals ondersteunen vrijwilligers’ onderschrijft Conny van harte. Ze ziet het als uitdaging om in de functie van bestuurslid van de Stichting Thuis in Welzijn het innovatieve concept van Thuishuizen in Nederland breed uit te dragen.
Conny is vanaf 2013 betrokken bij Thuis in Welzijn, als bestuurslid.