JJan Ruytenan Ruyten:

Jan Ruyten: gedreven, praktisch en resultaatgericht met een maatschappelijk engagement.

Ruim 30 jaar praktijkervaring in complexe strategie - en veranderingsprocessen binnen de sectoren zorg, welzijn en bedrijfsleven. In totaal vijf lokale stichtingen en vijf landelijke koepelorganisaties opgezet op het gebied van de palliatieve terminale zorg, Inloophuizen voor mensen met kanker, Wmo-raden en Thuishuisprojecten.

Expertise over verander - en projectmanagement.
Grondlegger van het 'Thuishuisproject' -een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen- en ontwikkelaar van 'Jeugdzorg = Thuiszorg',
voor het wegwerken van wachtlijsten en opzetten van preventieprogramma's.

Auteur van de boeken:
‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’,  ‘Leven met kanker’ en ‘Laat niemand in eenzaamheid leven’
Producent van de films:
‘De wondere wereld van dementie’ en ‘Oud worden doe je liever niet alleen’

Kortom: professional in welzijn voor profit en non-profit organisaties.

Missie:
"Laat niemand in eenzaamheid…"

Visie:
Professionals dienen vrijwilligers te ondersteunen!
Jan is vanaf 2011 betrokken bij Thuis in Welzijn (initiatiefnemer/mede-oprichter), als voorzitter, directeur en thans weer als bestuursvoorzitter