Het werk van Stichting Thuis in Welzijn wordt mede mogelijk gemaakt door enkele grote landelijke fondsen,
waaronder het Skanfonds

scanfonds

Skanfonds schept kansen voor mensen in kwetsbare situaties. We helpen initiatieven op weg die hen krachtiger maken. En die ervoor helpen zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Die initiatieven steunen we met geld en onze expertise.
Lees verder: http://www.skanfonds.nl


Verder door

-Stichting Kleinjan-Keyburg FondsTot slot
U kunt het werk van Stichting Thuis in Welzijn ook financieel ondersteunen,
door een gift over te maken via ons banknummer: IBAN NL10RABO0102406170

Stichting Thuishuis in Welzijn is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.