“Laat niemand in eenzaamheid…”

Visie : “Professionals dienen vrijwilligers te ondersteunen”.

De Stichting Thuis in Welzijn is een organisatie (in opbouw) die zich richt op het waarborgen van het gedachtegoed van het Thuishuisconcept en de continuïteit van de realisatie van Thuishuisprojecten.
Unieke combinatie tussen mantelzorg/vrijwilligers en professionals in georganiseerde burenhulp, binnen de actualiteit van maatschappelijke participatie.
Samenhang Ontschotten Samenwerken binnen diverse zorg- en dienstverlening, met originele methodische aanpakken en –opmaat- oplossingrichtingen gericht op Welzijn.

De kern van waaruit de Stichting haar beleid ziet is de visie / het gedachtegoed en de praktijkervaring van Jan Ruyten c.s. dat is gericht op BURGERPARTICIPATIE en ACTIEF BURGERSCHAP en de concrete toepassingen daarvan.
Met name het Thuishuis is een alternatief voor de bestaande en 'reguliere' zorg- en dienstverlening aan kwetsbare burgers, mede gericht op de voorkoming van hun institutionalisering, door Welzijn in te richten op basis van het organiseren van samenwerking tussen kwetsbare burgers en hun familie, vrienden en/of vrijwilligers, ondersteund door professionals.
De Stichting opereert te midden van grote maatschappelijke ontwikkelingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), binnenkort aangevuld met het onderdeel begeleiding uit de AWBZ. (Lees verder visie WMO)
 
Gedurende de eerstkomende jaren zal de Stichting zich met name focussen op Thuishuis implementaties en op wat er nodig is om een zo groot mogelijk aantal daarvan te realiseren, zowel door/via de Stichting als door partners. Later zal de Stichting haar aandacht verbreden naar (ook andere) implementaties van de visie ‘Professionals ondersteunen vrijwilligers’ in de praktijk van Welzijn, Zorg en Wonen en van vrijwilligerswerk, buurtparticipatie en actief Burgerschap.


“Ìk wil met weinig middelen
de verstaanbare taal van het hart
de wereld bewoonbaar maken
niet mooi niet poëtisch gewoon
bereikbaar voor iedereen
om te zien wat jij niet ziet
om te horen wat niemand meer weet.
geef mij daarom je hand
dan zie ik wie je bent
een bedelaar aan de poort
een mens een dier een vriend
ik zeg je geef je hand
ik ben toch net als jij
laten we samen iets doen
de wereld bewoonbaar maken
voor mensen zoals wij”

(Nora Petit)