THUISHUISPROJECT OUDEREN MET DEMENTIE

zie ook (korte) docufilm: www.dementiefilm.nl


Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt op dit moment dementie. Het aantal ouderen met dementie zal de komende decennia meer dan verdubbelen, tot bijna 500 duizend. Dat betekent een gemiddelde stijging van maar liefst 117% in 2040. Van mensen met dementie woont 70% thuis, waarvan de helft zonder partner/inwonend familielid. Bij iedere dementerende zijn drie mantelzorgers betrokken, waarvan 82% overbelast is. De zorgkosten van ca. 3,9 miljard zullen in 2028 al meer dan 6 miljard bedragen. Eén maand langer thuis bespaart vele tientallen miljoenen euro’s per jaar. Dementie betekent groot lijden dat met allerlei problemen gepaard gaat, zoals angst, verdriet en machteloosheid. Op sociaal cultureel gebied is een trend van extramuralisering gaande, waarbij verzorgings- en verpleeghuiszorg vervangen wordt door thuiszorg en/of kleinschalige woonvormen in de eigen leefomgeving. Deze trend zal doorzetten en er zullen steeds meer faciliteiten en ondersteuning beschikbaar komen om langer zelfstandig te blijven wonen. Uit onderzoeken* is gebleken dat het moment van de daadwerkelijke behoefte aan zorg kan worden uitgesteld, wanneer naast de behoefte aan wonen, voorzien kan worden in de welzijnscomponent, namelijk: mensen uit hun isolement halen en activeren.

‘De wondere wereld van dementie’, geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van hersenen bij dementerende ouderen. Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag. Deze nieuwe kijk, deels ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats, vermindert probleemgedrag en biedt een houvast aan mantelzorgers. Dit in combinatie met de juiste woonvorm, zoals een Thuishuis, zorgt ervoor dat ouderen met dementie beter kan functioneren en tot meer in staat blijkt dan wij dachten.
Uitgangspunten inzake omgang en omgeving Thuishuisproject voor ouderen met dementie inhoudelijke inzichten van Rob Verbraeck en dr. J.J. van der Plaats, arts, sociaal geriater en docent/drs. H. Houweling, arts, algemeen geriater/ prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, Hoogleraar,hoofd afdeling Klinische neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam. Zie ook www.dementiefilm.nl

Het Thuishuisproject is zo’n project, en bestaat uit drie delen: het Thuishuis is een kleinschalige woonvorm voor (alleenstaande) ouderen met dementie die (dreigen te) vereenzamen, en wat ‘gerund’ wordt door vrijwilligers, ondersteund door professionals. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek. Mede op grond van behoeftes vanuit het Thuisbezoek zal ook een Inloophuis worden ingericht.