• Afdrukken

Opleidingen

De Stichting Thuis in Welzijn heeft een basiscursus ontwikkeld voor vrijwilligers die in de eigen wijk, stad of dorp met Thuishuisprojecten aan de slag willen. Deze basiscursus wordt ‘vanzelf’ aangeboden aan de eerste groep vrijwilligers zodra een project van start gaat. Daarna kunnen nieuwe vrijwilligers deelnemen zodra de cursus landelijk wordt aangeboden. Lees verder Basiscursus Vrijwilligers Thuishuisproject Daarnaast is een ‘Eendaagse basiscursus voor bestuurders van locale Thuishuisprojecten’ beschikbaar. Inzicht krijgen in de visie van een Thuishuisproject, en inzicht en vaardigheden verwerven in het aanvragen van geld bij fondsen, sponsoren en bedrijven en het voeren van een verantwoord financieel beleid. Lees verder Basiscursus Bestuursvrijwilligers Thuishuisproject
De Basiscursus Omgaan met dementie wordt landelijk aangeboden voor alle belangstellenden, mantelzorgers en vrijwilligers die in hun directe omgeving zorg en aandacht geven aan ouderen met dementie. Ten behoeve van alle belangstellenden  wordt een informatie bijeenkomst georganiseerd (via Nieuwsbrief).  Zodra het eerste Thuishuisproject voor ouderen met dementie van start gaat, wordt ook daar de cursus aangeboden aan het eerste team van vrijwilligers. Lees verder Basiscursus ‘Omgaan met dementie’
Voor professionals die Thuishuisprojecten willen gaan opzetten, biedt Stichting Thuis in Welzijn de opleiding Thuishuisproject ontwikkelaar aan. Deze opleiding gaat (bij voldoende aanmelding) medio 2016 van start. De inschrijving voor deze opleiding staat nu open. Lees verder Opleiding Thuishuisprojectontwikkelaar
Wilt u meer informatie over de cursusmogelijkheden? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

a) Basiscursus Vrijwilligers Thuishuisproject
b) Basiscursus Bestuurvrijwilligers Thuishuisproject
c) Basiscursus ‘Omgaan met dementie
d) Opleiding Thuishuisprojectontwikkelaar


a) Basiscursus Vrijwilligers Thuishuisproject

Doelstelling:
• De cursisten opleiden tot deskundige vrijwilligers van het Thuishuisproject, die zowel ingezet kunnen worden in het Thuisbezoek als in het Thuishuis van de (locale) Stichting Thuishuis.

Sub-doelstellingen zijn:
• Inzicht krijgen in de visie op het vrijwilligerswerk in het Thuishuisproject;
• Inzicht krijgen in de taak van de vrijwilliger in het Thuisbezoek;
• Inzicht krijgen in de eigen persoonlijke effectiviteit en die van anderen: alle

Talenten tellen!;
• Communicatieve vaardigheden uitbreiden (gesprekstechnieken,luistervaardigheden, leren observeren), gericht op het leggen van het eerste contact, inventariseren van behoeften, het zoeken naar oplossingen en mensen stimuleren tot zelfredzaamheid.

Organisatie basiscursus Vrijwilligers Thuishuisproject
• De basiscursus wordt gegeven in 5 dagdelen; tijdstip in overleg met cursisten.
• Opleider van de basiscursus Vrijwilligers Thuishuisproject,  -vacature- , onder verantwoordelijkheid van Stichting Thuis in Welzijn 

b) Basiscursus Bestuurvrijwilligers Thuishuisproject

Doelstelling
•    Inzicht krijgen in de visie van een Thuishuisproject. Vertaling van de theorie naar de praktijk? Hoe gaat u als bestuurder om met de missie en de visie? Hoe kunt u elkaar hierin stimuleren/ondersteunen?

•    Inzicht en vaardigheden verwerven in het aanvragen van geld en middelen bij fondsen, sponsors en bedrijven.
       Hoe zorgt u ervoor dat het fonds aan u doneren? Hoe raakt u de juiste snaar? Waar kijken ze naar? Hoe beoordelen ze een aanvraag? Hoe leg ik verantwoording af?

Organisatie basiscursus Bestuursvrijwilligers Thuishuisproject
• De basiscursus wordt gegeven in 2 dagdelen; tijdstip in overleg met cursisten.
• Opleiders van de basiscursus Bestuursvrijwilligers Thuishuisproject,  zijn hr. Chris Schalkwijk RA en hr. Jan Ruyten, onder verantwoordelijkheid van Stichting Thuis in Welzijn.c) Basiscursus ‘Omgaan met dementie’

Inleiding
De bedoeling van deze cursus is om voor vrijwilligers en mantelzorgers zo goed mogelijk te leren omgaan met ouderen met dementie. Dit kan alleen als men weet wat dementie is. Hoe ziet de wereld er van een dementerende uit, maar ook fysiek, wat is bijvoorbeeld de beschadiging aan de hersenen van iemand met dementie? In deze cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden: theorie, videofragmenten en boekfragmenten. De cursisten zullen meer en meer inzicht krijgen in wat dementie is, voor mensen die eraan lijden en wat voor gevolgen dat heeft. Na het herkennen ervan wordt hen geleerd om op een zo prettig mogelijke manier om te kunnen gaan met  ouderen met dementie en om gerichte (praktische) adviezen te kunnen geven omtrent hun directe leefomgeving. Uitgangspunten inzake omgang en omgeving binnen het Thuishuisproject voor ouderen met dementie zijn de  inhoudelijke inzichten van: Bob Verbraeck en dr. J.J. van der Plaats, arts, sociaal geriater en docent; drs. H. Houweling, arts, algemeen geriater;  prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, hoogleraar,hoofd afdeling Klinische neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam.
Zie ook dementiefilm:  ‘De Wondere wereld van dementie’

Organisatie basiscursus ‘Omgaan met dementie’
• De basiscursus wordt gegeven in 5 dagdelen; tijdstip in overleg met cursisten.
• Naast groepsbijeenkomsten zijn er ook individuele gesprekken, waarbij dieper zal worden ingaan op de specifieke aandachtspunten/wensen van de cursist.
• Opleider van de basiscursus ‘Omgaan met dementie’, is mw. Karin Kuhlmann,

onder verantwoordelijkheid van Stichting Thuis in Welzijn.

c) Opleiding Thuishuisprojectontwikkelaar

De opleiding tot Thuisproject ontwikkelaar geeft professionals die al in de sfeer van wonen, ouderen of welzijn werken, inzicht in de visie en reikt handvatten aan voor het realiseren van Thuishuisprojecten. Na het volgen van de opleiding kan de Thuishuisproject ontwikkelaar als free lancer, of als medewerker binnen een grotere organisatie, zelfstandig aan de slag om Thuishuisprojecten te realiseren.

Een Thuishuisproject, ‘gerund’ door vrijwilligers, bestaat uit twee delen: het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek. Zie voor meer informatie de flyer over het Thuishuisproject.

De Stichting Thuis in Welzijn wil mensen die wil mensen die geïnspireerd zijn geraakt door het concept Thuishuis en er mee aan de slag willen, opleiden tot specialisten in het ontwikkelen en begeleiden van Thuishuisprojecten: de ‘Thuishuisproject ontwikkelaar’.

De Stichting Thuis in Welzijn biedt de opleiding tot Thuishuisproject ontwikkelaar aan in twee fasen. Fase I van de opleiding betreft het opleiden in de basisvisie en het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. In Fase II van de opleiding komt de implementatie van Thuishuisprojecten aan de orde. Deelnemers in de opleiding zijn al tijdens de opleiding lid van de landelijke vereniging Thuishuizen Nederland.

Voor ontwikkelaars die willen doorgroeien naar het ontwikkelen van het Thuishuis voor ouderen met dementie of migrantenouderen, wordt een aanvullende tweedaagse opleiding ontwikkeld. Deze wordt na afloop van deze opleiding aangeboden.

 

 

 

 

 

 

Taken Thuishuisproject ontwikkelaar:

1.Het haalbaarheidsonderzoek
De ontwikkelaar van Thuishuisprojecten voert
het haalbaarheidsonderzoek uit conform het landelijke Thuishuisproject concept. Hieronder valt onder andere: potentiele partners identificeren, startpresentatie verzorgen, interviews met professionele en vrijwilligers organisaties, sociale kaart inventariseren en benutten, beleid inzake ouderen en/of eenzaamheid inventariseren, business case uitwerken, vastgoedpartner vinden, kandidaten voor het lokale bestuur werven en de rappor-
tage opstellen.

2.Implementatie Thuishuisproject
De Thuishuisproject ontwikkelaar brengt de kandidaat bestuursleden bij elkaar en
begeleidt in het oprichten van de lokale Stichting Thuishuis [plaatsnaam]. Vervolgens begeleidt hij of zij in de benodigde operationele stappen van het lokale bestuur: de exploitatie, financiering, vacature coördinator, PR, werven van vrijwilligers, de basiscursus, organisatie Thuisbezoeken, en tot slot het samenstellen van de eerste bewonersgroep.

3.Permanente educatie en intervisie
De landelijke bijeenkomsten van de Vereniging Thuishuizen Nederland gelden als permanente educatiemomenten om erkenning Thuishuisprojectontwikkelaar te behouden.

Fase I van de opleiding

Visie en haalbaarheidsonderzoek
De eerste fase van de opleiding kent vijf onderdelen:
1.een theoretisch deel (4 dagen)
2.begeleiding in verwerven opdracht;
3.de praktijkstage (onderzoek bij goedgekeurde opdrachtgever);
4.vijf coaching gesprekken met Jan Ruyten tijdens de stage
5.een afsluitende bijeenkomst

Inhoud
Visie en Basis principes Thuishuisproject, eenzaamheid bij ouderen, maatschappelijk rendement Thuishuis en gemeentelijk beleid.
In 7 theoretische modules worden de delen van het haalbaarheidsonderzoek besproken. Vervolgens wordt de theorie tijdens de stage in de praktijk uitgewerkt.
Kosten van Fase I van de opleiding
€ 1.950,-

Urenbelasting
200 uren

Data cursusdagen
(bij voldoende aanmelding) medio 2016, data tweede tweedaagse in onderling overleg

Eindtermen fase I
Na afloop van Fase I is de Thuishuisproject ontwikkelaar in staat en toegerust zijn om zelfstandig haalbaarheidsonderzoeken Thuishuisproject te acquireren en uit te voeren.

Fase II van de opleiding

Implementatie Thuishuisproject
Fase twee van de opleiding kent drie onderdelen:

1. 6 dagdeelbijeenkomsten
2. coaching gesprekken met Jan Ruyten tijdens het eerste daadwerkelijke implementatietraject, aanvullend tele-coaching ‘a la minute’;
3. een afsluitende bijeenkomst waarin uitreiking van het eindcertificaat.

Inhoud
In de 6 dagdelen komen alle aspecten van het daadwerkelijk realiseren van het Thuishuisproject aan de orde.
Vaststellen van doel, resultaat, organisatie en budget, opzetten van de organisatie Thuishuis [plaatsnaam], ondersteunen stichtingsbestuur bij financiering, start Thuisbezoek, bij communicatie en publiciteit, realisatie fysiek Thuishuis en haar bewoners.

Kosten van Fase II van de opleiding
€ 1.950,-

Urenbelasting
50 uren (exclusief implementatieproject)

Eindtermen fase II
Na afloop van de gehele opleiding is de Thuishuisproject ontwikkelaar toegerust om het volledige proces vanaf acquisitie tot en met oplevering van het Thuishuis uit te voeren.

Interesse?
U kunt hier uw inschrijfformulier ophalen: Inschrijfformulier downloaden