GerardGerard van de Ven, geboren en opgegroeid in Brabant woon ik al jaren met veel plezier in de mooie stad Amersfoort.

Via de woningcorporatie Omnia Wonen in Harderwijk, waar ik bestuurder was, kwam ik in aanraking met de ideeën over het Thuishuis. Dat sprak mij erg aan en ik heb kunnen meemaken dat een van de eerste Thuishuizen in Harderwijk is gebouwd. Op 1 augustus 2015 ben ik gestopt als bestuurder van Omnia Wonen en kwam de vraag of ik mij wilde inzetten voor de stichting Thuis in Welzijn. Dat doe ik graag.

Na mijn HEAO opleiding in Eindhoven heb ik Privaatrecht in Utrecht gestudeerd. Na het afstuderen heb ik mijn eerste baan gevonden bij de gemeente Gouda. Daar heb ik ruim 8 jaar gewerkt in diverse functies, waaronder hoofd bewonerszaken van het gemeentelijk woningbedrijf en hoofd van de afdeling woonruimteverdeling. Omdat de volkshuisvesting mijn bijzondere belangstelling had, ben ik ook mijn kennis over onroerend goed gaan verbreden door het halen van het makelaarsdiploma. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gevolgd over organisaties en management, ICT en Financiën en ben ik actief geweest in de verenigingsraad van de NWR en later AEDES. Zo ben ik lid geweest van de commissie Glasz, die eind jaren negentig al een uitgebreid advies uitbracht over de governance bij woningcorporaties.

In 1989 ben ik directeur geworden van een woningcorporatie die werkzaam was in 13 gemeenten gespreid over het land. Door die functie ontstond een uitgebreid netwerk en kreeg ik een goed overzicht wat er zoal in de volkshuisvesting gebeurde. Na een fusie met een lokale corporatie ben ik 12 jaar bestuurder geweest van een corporatie met 7500 verhuureenheden. Op 1 augustus 2015 ben ik gestopt als bestuurder.

Naast mijn werk heb ik diverse maatschappelijke functies vervuld van non-profit organisaties. Zo ben ik lid geweest van het dagelijks bestuur van een woningcorporatie in de periode dat ik bij de gemeente werkte, later lid van het bestuur van een drie scholen voor speciaal onderwijs, lid van een beheercommissie van een kerkgebouw, bestuurslid van een vereniging van eigenaren van een vakantiepark, en voorzitter van een cultuurpodium in Harderwijk. Momenteel ben ik voorzitter van een stichting die monumentale panden beheert in de binnenstad van Amersfoort en van de opbrengst oudere projecten in Amersfoort ondersteunt. Tot slot ben ik lid van de verhuurcommissie van een vakantiepark in Drenthe.

In mijn diverse functies heb ik een schat aan ervaring opgedaan die ik graag inzet voor de stichting Thuis in Welzijn. Naast mijn ruime ervaring ben ik breed geïnteresseerd. Gebleken is dat ik een brede kijk heb op maatschappelijke ontwikkelingen en het vermogen heb grote verbanden te zien. Ik weet de rust te bewaren ook in moeilijke situaties. Integriteit en vertrouwen zijn twee kernwoorden die bij mij horen.

Het schrikbeeld voor velen is oud worden in een verpleeghuis. Ouderen waren onderdeel van de verzorgingsstaat waarbij alles voor hen werd geregeld en waar hun inbreng tot nul werd gereduceerd. Maar ouderen kunnen nog steeds een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving en behoren zelf te bepalen of en wanneer en op welke onderdelen van hun leven zij graag ondersteuning willen. Zo lang mogelijk jezelf redden is wat ouderen eigenlijk allemaal willen. Niemand wil afhankelijk zijn. Maar die onafhankelijkheid moet wel gefaciliteerd worden en daarin levert de stichting Thuis in Welzijn een uitstekende bijdrage.

Gerard is vanaf 2015 betrokken bij Thuis in Welzijn, als bestuurslid/voorzitter.